fbpx

Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

by admin

Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

DỰ ÁN CĂN HỘ THE PEGASUITE 2 QUẬN 8

Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu
Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

ĐỊNH LÝ THỨ HAI

TRONG MỘT CUỘC DOANH NGHIỆP

CÓ BA YẾU-TỐ:

NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN VÀ MÓN HÀNG

KHẢO-CỨU hoá-học ta thấy thú và đồng thời gặp nhiều-điều mới lạ, vì ta có thể phân-tích được thể-chất và tìm được những yếu-tố cấu-tạo nên thể-chất ấy. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Tất cả phương-pháp khoa-học đều quy-tụ vào chỗ giải quyết được những câu hỏi “cách nào” và “tại sao” của sự vật. Nhưng phương-pháp ấy không những áp-dụng giữa bốn bức tường của phòng thí-nghiệm mà thôi, người ta có thể áp-dụng cả trong kho chứa hàng, ở một xưởng nhà máy, ở nhà máy xay lúa hoặc ở một ngân-hàng.

Phân-tích: đó là danh-từ đầu-tiên phải dùng tới khi nói đến công-việc doanh-nghiệp. Ta sẽ tránh được biết bao nhiêu lỗ-lã, thảm-não, suy-sụp nếu ta can-đảm-nhìn rõ những việc xảy ra và quả-quyết tìm đến nguyên-nhân những việc ấy. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Chỉ có một cách phát-triển cái tâm-lý sáng-suốt của ta, một phương-pháp làm việc xác-đáng là phân-tích rõ-ràng những điều ta gặp. Nhờ-vậy mà ta gỡ được sự lo sợ, những thành-kiến, và sự ngu-dốt, — ba thứ cạm-bẫy độc-hại trong giới doanh-nghiệp. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Khi óc phân-tích của anh chưa được chín-chắn thì anh thấy trong một việc doanh-nghiệp có rất nhiều yếu-tố. Sự thật thì một việc buôn-bán, xét cho cùng, chỉ có ba yếu-tố, và chỉ có ba yếu-tố mà thôi. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Biết suy-nghĩ rõ-ràng, đó là chỗ cốt-yếu trong việc doanh-nghiệp. Thương-mãi không phải là khoa-học huyền-bí; trong thương-mãi mà chỉ thoáng thấy đại-cương thì thật là nguy-hiểm: cần phải biết. Biết chắc-chắn. Do đó mà cần phải khảo-cứu tận cội-rễ từng động-lực của mọi vấn-đề quan-trọng. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Cho phép tôi trưng ra đây một thí-dụ để làm bằng chứng cho lời nói trên. Một hôm một khách hàng vào một cửa hàng mua một đôi giày. Giá tiền đôi giày là 20 quan. Khách hàng trao cho người bán hàng một tờ giấy bạc 100 quan; người bán hàng không có tiền nhỏ mới chạy tới đổi ở một ngân-hàng để trả lại cho khách. Hai giờ sau, khi khách hàng đi rồi, người ngồi kết nhà ngân-hàng đến cửa hàng cho hay rằng tờ giấy trăm ấy là giấy giả. Người bán hàng phải thâu lại và trao cho người giữ tiền nhà băng 100 quan. Bây giờ, giữa người khách hàng, và nhà băng, ta thử tính xem người bán giày lỗ bao nhiều? Tôi đã từng đem bài toán đơn-giản ấy hỏi nhiều nhà doanh-nghiệp và tôi nhận được ít lắm là năm câu trả lời khác nhau. Người ta trả lời: 200 quan và đôi giày; 180 quan và đôi giày; 100 quan; 80 quan và đôi giày. Câu trả lời sau cùng là câu trả lời trúng. Trong việc buôn-bán nầy, ba yếu-tố là:

Khách hàng, người bán hàng và đôi giày. Nhà ngân-hàng không quan-hệ vì y không lỗ, không lời: y xen vào chỉ làm-cho công-việc buôn-bán rối thêm. Trong việc buôn-bán nầy chỉ có hai việc làm mà ít người phân biệt được ngay. Việc làm thứ nhứt gồm những yếu-tố: người bán hàng, tờ-giấy bạc giả; bài toán thứ hai gồm có: người bán hàng, đôi giày và người mua. Sự lỗ-lã xảy ra trong việc làm thứ hai nầy. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Cái thí-dụ nầy làm nồi bật giá-trị thực-tế của định-lý thứ hai. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Khi nào tôi không nhận rõ bản-tánh của một công-việc doanh-nghiệp, thì tôi hành-động theo cách nầy:

tôi ghi vào những thẻ rời-rạc mỗi yếu-tố (có khi đến 18 hoặc 20 yếu-tố). Đoạn tôi kiểm điểm từng yếu-tố một, gom lại những yếu-tố quan-trọng, bỏ những yếu-tố vô-ích và dần-dần việc làm trở nên dễ hiểu, rành-mạch, tóm lại là giản-dị. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Công-việc khó nhứt mà từ trước tôi đã làm, là phân-tích 8.000 cái quảng-cáo rao hàng. Sau hai tháng nghiên-cứu tôi chia được những quảng-cáo ấy làm hai mươi lăm hạng. Công-việc ấy người ta cho là không thể làm được, sự thật nó chỉ khó làm mà thôi. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Chân-lý mà định-lý nầy đem đến cho ta là một cuộc doanh-nghiệp gồm có ba yếu-tố này:

Chính mình anh; Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Món hàng;

Công-chúng. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Người ta có thể so-sánh công-việc doanh-nghiệp với cái ghế đẩu ba chưn, anh thử lấy đi một chưn thì anh có thể giữ quân-bình trong ít lâu nhưng nếu để lâu anh sẽ té nhào. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Muốn sống và phát-đạt, một nhà máy cần phải có sự giúp-đỡ của ba thế-lực: nhà tài-chánh, nhà kỹ-nghệ và người bán. Nhưng không có một người nào trong ba người ấy làm thay việc cho người kia, vì họ khác nhau như một con chó, một con ngựa và một con bò cái. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Anh đã nhận thấy rằng những người hùn vốn làm ăn càng được thành-công nếu tài-năng của họ càng

khác nhau. Nếu tài-năng giống nhau, thì sự thành-công lại không đến. Ba người cùng bán hàng giỏi sẽ đưa công-việc doanh-nghiệp đến chỗ thất-bại cũng như ba nhà kỹ-nghệ hợp-tác với nhau: chắc-chắn trong công-việc làm có một yếu-tố lấn-áp những yếu-tố kia. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Công-việc nhà tài-chánh là lo cho có lời. Y lo giao-thiệp với ngân-hàng, đem hết tâm-tư vào sự xuất, nhập của đong tiền. Y phải bòn chen chét lót từng đồng từng trự cho công-ty. Y không cần để ý tới hàng-hoá, tới thị-hiếu của công-chúng. Sự gắng sức của y là phải nhắm đến mục-đích “kiếm lời nhiều hơn nữa”.

Nhà kỹ-nghệ phải coi về nguyên-liệu, giá vốn và sự-xuất-sản. Y phải lo điều-khiển và tính-toán nhơn-công, phải biết đến máy-móc, đến toàn-thể sự sản-xuất của nhà máy, phải tổ-chức công-việc làm của thợ. Y phải biết cách mua mà không cần biết cách bán. Y càng dốt về môn tài-chánh bao nhiêu thì công-việc càng được lợi bấy nhiêu. Sự gắng sức của y phải dồn vào việc nầy: “Chế-tạo cho thật rẻ”. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Ông giám-đốc của ngành bán phải nghĩ đến công-chúng. Y không cần biết hàng-hoá chế-tạo ra làm sao và công-việc doanh-nghiệp được tiếp-tế tài-chánh theo cách nào. Y phải có nhiều bạn bè, giao-du rộng, dễ thương, săn đón, nhứt là  ăn nói bặt thiệp, sau hết y phải gây thiện-cảm chung-quanh mình để khiến cho người ta thích mua hàng y-bán. Y phải khôn-khéo trong cách trình-bày món hàng, biết cách quảng-cáo! Mục-đích của y là: “Luôn-luôn bán cho thật đắt “. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Hợp ba người ấy lại, đúng theo tài-năng của mỗi người: sự hùn-hạp chắc-chắn phải thành-công. Một công-ty tổ-chức đúng như thế, sẽ là một công-ty có quân-bình: nó sẽ vận-động như một bộ máy, nó sẽ thâu lợi một cách tự nhiên. Căn-cứ vào định-lý của chúng tôi, nếu một công-việc doanh-nghiệp gồm có ba yếu-tố, thì công-việc doanh-nghiệp ấy sẽ thịnh-vượng. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Một nhà chế-tạo mà cố-gắng lo tiêu-thụ hàng-hoá thì thật là chướng mắt, chướng mắt cũng như con voi muốn khiêu-vũ. Y sẽ nhứt-định bán rẻ. Không bao giờ y hiểu được tại sao cần nhiều phí-tổn để có thề bán nhiều hơn lên. Hơn nữa, y xem thường sự quảng-cáo: đối với y quảng-cáo chỉ là sự hoang-phí. Nếu y phải viết lấy quảng cáo thì y sẽ cố dùng những danh-từ kỹ-thuật để viết, dường như quảng-cáo ấy viết ra để hấp-dẫn các kỹ-sư chớ không phải để hấp-dẫn khách hàng. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Người bán hàng cũng vậy, nếu y xen vào việc chế-tạo, y sẽ giống như một con mèo muốn đẻ trứng. Y sẽ không thành-công, vì cái lẽ rất dễ hiểu là không phải là người để làm việc ấy. Về thực-tế, không có một người bán hàng nào làm hạ giá vốn xuống được. Không mấy người bán hàng biết mua. Không mấy  người có đủ uy-quyền để giữ kỹ-luật. Không mấy người biết về máy-móc. Không mấy  người có đức tiết-kiệm. Không mấy người chịu nhẫn-nại tìm tới nguyên-nhân của mỗi sự hoang-phí. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Các anh hãy nhớ lại những công-cuộc doanh-nghiệp thịnh-vượng mà các anh đã biết, và các anh sẽ thấy rằng mỗi một cuộc gồm có ba yếu-tố, ba quan-điểm, ba tài-năng : quyền-lợi của anh, hàng-hoá, thị-hiếu của công-chúng. Thật vậy! bất-cứ ở thời nào, bất-cứ nơi nào, mỗi công-cuộc doanh-nghiệp to lớn đều gồm có ba Ngôi cả (Trinité).

Có những nhà doanh-nghiệp có thiên-tài một mình gồm được hai tài-năng. Cũng có khi thiên-tài của nhà doanh-nghiệp ấy khá lớn để bao gom được cả ba tài-năng. Nhưng tôi thường gặp hàng trăm người chỉ được mỗi thứ tài một ít. Thiên-tài trọn vẹn là một của hiếm trên đời. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Phần đông chúng ta mỗi người chỉ có một trí thông-minh trung-bình mà thôi. Chúng ta càng nhìn-nhận điều ấy sớm chừng nào thì chúng ta càng dễ trở nên một người thông-minh chừng nấy. Officetel The PegaSuite 2 Tạ Quang Bửu

Bình luận Facebook

Trả lời